0 Items

چرا ارسی و گره سازی (پنجره های ارسی )

اثرات و دلایل استفاده از پنجره های ارسی

الف – نور در پنجره گره چینی  : این نوع پنجره ها باعث می شوند نور خورشید به اندازه کافی وارد فضای اتاق شود نه کمتر نه بیشتر . ( البته بسته به نوع گره و تراکم الت های چوبی این نور قابل تنظیم است )

نور در پنجره :

گرهچینی

طراحی و ساخت ، تولید گرهچینی ، گره چینی با چوب ، دکوراسیون چوبی سنتی ، اسلیمی ، نقاشی خط با چوب

شمسه 8

ب – روانشناسی رنگ ها ( شیشه های رنگی در گره چینی ) : از نظر روان شناسی رنگ های مختلف این شیشه ها و ایجاد نور های هم رنگشان بر روی انسان تاثیرات مختلفی می گذارد که هر رنگ کنار رنگ دیگر شدت این تاثیر را خنثی می کند و مقدار مناسب آن را تنظیم و تعدیل می کند. بیشتر رنگ های استفاده شده در شیشه های ارسی رنگهای لاجوردی قرمز سبز و زرد هستند و هر کدام به تنهایی یک تاثیر روانشناختی مجزای دارند.

طراحی و ساخت ، تولید گرهچینی ، گره چینی با چوب ، دکوراسیون چوبی سنتی ، اسلیمی ، نقاشی خط با چوب

درب چوبی قدیمی گره چینی ارسی سازی

 

ج – زیبایی : سطح پنجره های ارسی را با استفاده از انواع نقش های گوناگون گره سازی و با شیشه های رنگین و ساده می آراستند و ترکیب های بدیعی پدید می آورند و بدین صورت هماهنگی بین این شبکه های هندسی و نورهای رنگی باعث ایجاد زیبایی دلپذیری می شود.

گالری عکس گره چینی دکوراسیون سنتی ، لوکس آنتیک و صنایع چوب و هنر سنتی ایران زمین درب

دکوراسیون سنتی ، گره چینی ، گالری عکس گره چینی دکوراسیون سنتی ، لوکس آنتیک و صنایع چوب و هنر سنتی ایران زمین درب

د – نقش هندسی در ارسی  : ناپسند دانستن تقلید از نقش ها و صورت های انسانی و حیوانی در نقاشی و سایر هنر های تصویری و تجسمی به تدریج موجب شد که تقلید از طبیعت در فرهنگ بسیاری از هنر های اسلامی چندان مورد توجه قرار نگیرد و جایگاه والایی نیابد.به همین جهت هنرمندان به ترکیب های هندسی و انتزاعی توجه بسیار کردند.

دانلود و خرید کتاب گره چینی

نقش هندسی در ارسی

و- محرمیت و خواص معماری در گره چینی و گره سازی  : پنجره های ارسی همچنین باعث محدود کردن دید از بیرون به درون خانه و ایجاد محرمیت می شود.

 

ه – خواص صوتی در گره چینی : اگر قطعات یک گره نسبت به هم زوایای مختلف یا متعدد پیدا کند جابجایی صوتی ایجاد می کند در این جابجایی تابع قوانین علم آکوستیک است. فرم های شش وجهی نیز دارای خواص صوتی هستند از کاربرد صوتی شش وجهی در طبیعت می توان کندوی زنبور عسل را مثال آورد که دقیقا عمل انتقال صوت یا رزونانس را انجام می دهد. (اسدی نیا،2،1391)

و هزاران خواص دیگر

آشنایی با هنر گره سازی

آشنایی با هنر گره سازی

آشنایی با هنر گره سازی

آشنایی با هنر گره سازی در معماری ایرانی هنر گره سازی به تزئیناتی گفته میشود که به صورت هندسی و با قواعد مشخص رسم میشود و در بسیاری از مکانها می توان از آن استفاده کرد.در سردرها، کتیبه ها، در و پنجره ها، طاق ها و غیره.گره را با آجر، کاشی، گچ، آیینه و غیره می توان ساخت.دانسته ایم که معماری ایرانی ، یک معماری کاملاً هندسی است و هندسه در شکل گیری این معماری، نقشی به سزا دارد.در اندیشه و فرهنگ کهن ایرانیان نقش ها و شکل های هندسی هریک نمادی از هستی و جهان آفرینش بوده اند.چنان که در آیین میترایی، کهن ترین آیین ایرانیان، چلیپا نماد زمین و چهار جهت آن و چهار عنصر مقدس بوده و چلیپای شکسته که در فرهنگ ایرانی، پیک خورشید یا گردونه خورشید نام داشته، نمادی از خورشید است.چلیپا در معماری ایرانی چهارباهو و گردونه خورشید، چهارپیلی نام می گیرند و ردپای آنها را میتوان در تمام نقشه های چلیپایی شکل، همچون آتشکده ها، مساجد و مدارس و کاروانسراهای چهارایوانی دید و یا آنها را در نقوش تزئیناتی هندسی مشاهده کرد. در همین فرهنگ و اندیشه، مربع ، فرم پایه چلیپاست و چلیپا از درون همین مربع شکل می گیرد.چرا که خود مربع 4 پهلو دارد و 4 جهت را می نمایاند. بیهوده نیست که در چهارتاقی های ایرانی و آتشکده ها ، مربع به عنوان نمادی از زمین تهرنگ آتشکده ها را تشکیل داده و دایره به عنوان نمادی از آسمان خود را در گنبدی نشان می دهد که بر بالای سر همان مربع نهاده شده است.

معماری ایرانی در واقع بیانگر راز و رمز هستی است که به زبان رمز هندسه بیان می گردد.بی سبب نیست که پیش از ورود اعراب به ایران، معماری را مهرازی یعنی پرداختن به والاترین راز می خوانده اند و به استاد معمار،

مهراز می گفته اند.گره سازی در واقع ترکیب و ساخت نقوش هندسی است که ویژگی مهمی دارند و آن هم تکرار دوباره این نقوش در صورت ترکیب شدن با هم است. در واقع شما می توانید بی نهایت شکل یکسان را با ترکیب دوباره آنها به دست آورید و این ویژگی یگانه گره سازی است و ما را به یاد هندسه فراکتال می اندازد.یعنی شکل کلی یک مجموعه شبیه یا مانند شکل یکی از اجزاء آن مجموعه است.

گره بسیار پردامنه است و به شطرنج معماران معروف گشته. در اینجا به آموزش چگونگی ترسیم یکی از مهم ترین گره ها یعنی گره کند دو پنج یا ام الگره می پردازیم؛ این گره را ام الگره نامیده اند.زیرا که مادر دیگر گره ها است و انواع گره 10 بر اساس این گره ترسیم می گردد.

1- نخست یک مستطیل را به نسبت 4 به 5 یا 5.5 ترسیم کرده آن را به چهار قسمت مساوی تقسیم می کنیم.

2- یکی از 4 مستطیل به دست آمده از تقسیم مستطیل اصلی را انتخاب کرده و یکی از 2 راس روبروی هم را انتخاب کرده و زاویه 90 درجه را به 5 قسمت مساوی تقسیم می کنیم و زوایا را از هر دو راس روبرو به هم ترسیم می نماییم. در صورتی که نسبت و تناسب مستطیل شما درست باشد،هنگامی که خط گیر(شعاع) سوم دو راس را ترسیم می کنیم، آنها روی همدیگر منطبق می شوند( مطابق شکل زیر).برای به دست آوردن تناسب، قانونی را رعایت می کنیم و آن هم اینکه عرض اختیاری بوده و طول زمینه را خط گیر سوم با توجه به قرارداد بالا معین خواهد کرد که برای آسودگی شما و برای آغاز من همان نسبت 4 به 5 یا 5.5 را  برای مستطیل مادر پیشنهاد می کنم.

3- اکنون برای شروع، خط رمزی انتخاب می کنیم. خط رمز در گره، خط بسیار مهم و تعیین کننده ای است که در انواع گره ها، راهنمای ما برای ترسیم گره است. در این نوع از گره، خط رمز، عمود منصف عرض زمینه است. پس از ترسیم، خط رمز، خط گیر اول را در نقطه 1،خط گیر دوم را در نقطه 2 و خط گیر سوم را نقطه 3 قطع می کند.( مانند شکل زیر)

4- اکنون به ترتیب به مراکز هر دو راس و به شعاع نقطه های 1 و 2 و 3 دایره هایی را رسم می کنیم.

5-دایره ای که به شعاع نقطه 1 رسم شده، نقاط مشابه نقطه 1 را در رسم گره مشخص می کند.دایره ای که به شعاع نقطه 2 رسم می شود، نقاط مشابه نقطه 2 را را در رسم گره مشخص می کند. دایره ای که به شعاع نقطه 3 رسم می شود، نقاط مشابه نقطه 3 را را در رسم گره مشخص می کند.

نقاط 1،2،3 را به ترتیب شماره مانند شکل زیر به هم وصل کرده ، گره به وجود می آید.

6- برای تکمیل گره، قرینه گره را ترسیم کرده و سپس قرینه شکل به دست آمده را ترسیم می کنیم.گره کامل شده است.

7- در صورتی که قرینه این گره را از هر طرف ترسیم کنیم، گره جدیدی به دست می آید.

گره سازی تنها به معماری ایرانی بسنده نمی گردد. در معماری امروزی نیز می توان در جاهای مختلف با خلاقیت از این هنر تزئینی استفاده کرد. به عنوان مثال با طراحی گره بر روی یک پارتیشن چوبی و خالی کردن داخل فرم ها( همچون پنجره های دارای گره سازی) می توان پارتیشن های زیبایی ایجاد کرد.اگر به این پارتیشن یا جداکننده کمی عمق بدهیم( در حد 30 الی 40 سانتی متر) می توانیم فضای زیبایی برای قرارگیری وسایل دکور خانه ( همچون قاب عکس، ظروف کریستال یا نقره و…) ایجاد کنیم. همچنین در طراحی داخلی خانه ها یا فروشگاه ها می توانیم از یک قاب توخالی گره سازی شده به عنوان سقف کاذب استفاده نماییم.به گونه ای که نور چراغها از درون حفره های گره به پایین بتابد. به هر روی با کمی خلاقیت و اندیشیدن می توان استفاده های زیادی از این هنر زیبای تزئینی در معماری امروزی نمود.

 

انواع شمسه

انواع شمسه

 

انواع شمسه

انواع شمسه  : شمسه 10 پر

شمسه 10

شمسه 10

انواع شمسه
سایز 50 70

همونطور که از اسمش پیداست یه طرح خورشیدی یا ( اسلیمی ) که به طور معمول در هنر گره سازی ، تذهیب و هنر های سنتی ایرانی اسلامی به کار میرود ! که از انواع ان میشود شمسه 8 ، 10 ، 12 و…… رو نام برد.
برای طراحی یه شمسه که به صورت قرینه کار میشه ( حالا انواع قرینه انعکاسی انتقالی و…) استفاده می کنن به این صورت مثلا 1 قسمت از 8 قسمت اول طراحی میشه و بعد در سطح گسترده اضافه میشه و تکمیل میشه.

شمسه

شمسه

انواع شمسه
میشه گفت شمسه هم میتونه تو خالی باشه و هم پر کار باشه ؛ که میشه گفت اونایی که تو خالی هستن برای این طراحی میشن که یک کلمه توی اونها نوشته بشه!

شمسه 8 تو پر

شمسه 8 تو پر

البته این حول محور دایره هستش ولی در اصل باید شمسه دارای خطوطی باشه که یاداوره تشعشعات خورشید باشه!

 

شمسه 8 توپر

انواع شمسه

گرداوری گروه فن و هنر ایران زمین

 

راز گره های هندسی اسلامی اعجاز هنر اسلامی

 

اعجاز هنر اسلامی ؛ راز گره‌های هندسی اسلامی

موضوع راز گره های اسلامی ، حدود یک ماه پیش در همایش سازه های سنتی با محوریت گنبد در دانشگاه تربیت مدرس ارائه شده است. گفتار امروز براساس همان مقاله است. نام آن مقاله «گره های چند زمینه براساس پیچیدگی بستر غیر مسطح» بود. این کار براساس یک طرح پژوهشی است که  با تمرکز روی طراحی معماری در حال انجام است.

کسانی که در ایران به دنیا آمده اند و در ایران زندگی کرده اند امکان ندارد که گره ها را در بناهای مختلف ندیده باشند. پس احتمالا همه ی شما گره ها را دیده اید و با آن آشنایی بصری دارید. گره ها، الگوهای هندسی بسیار پیچیده ای هستند که در هم دیگر گره خورده‌اند و یک بستر را می پوشانند. معمولا ما در برخورد اول با گره های هندسی، گیج می‌شویم ولی وقتی دقیق تر می شویم و با دقت به آن ها نگاه می کنیم می بینیم که در گره در پشت خود، منطق هندسی مشخصی دارد. اگر ما در نگاه‌مان به گره ها دقت بیش تری به خرج دهیم، شکل های منظم و منتظمی در آن می یابیم. مثلا در نمونه‌ای که در مسجد جامع اصفهان در اوج تبحر یک روزن به وسیله ی یک گره، که از دل یک قطعه سنگ یک‌پارچه درآمده است یا نمونه‌هایی از گره با استفاده از کاشی معرق و … در همان مسجد به خوبی این عناصر منتظم و هندسی تشخیص داده‌ می‌شوند.

حال با هم چند نمونه از کاربرد گره‌ها را در سنت هنر و معماری اسلامی ببینیم. بر روی در ورودی مسجد جامع یزد می بینید که الگوی پیجیده گره‌ای چوبی کار شده است. در طبقه دوم خانه ی عامری ها در کاشان، از گره چوبی به عنوان یک حفاظ یا نرده به عنوان یکی از اجزای معماری استفاده کرده‌اند. در سقف مسجد جامع اصفهان، تکنیک اجرای کار استفاده از گچ برای ایجاد گره است. این سقف به عنوان سقف کاذب کاربرد دارد و سازه را از داخل می پوشاند. نمونه‌های پارچه‌ای متعددی هست. مثلا پارچه‌ای هست از قرون ابتدایی اسلامی اسپانیا که اکنون در موزه بریتانیا نگه‌داری می‌شود و اثر گره ای روی پارچه طراحی شده است.  در مینیاتورها هم شاهد حضور گره‌ها به عنوان الگوهای هندسی پرکننده سطوح هستیم. به این صورت می‌بینیم که  گره و گره سازی فقط به معماری اختصاص نداشته است و در تمام هنرهای گذشته ما شاهد گره هستیم. در طراحی خطوط و یا مثلا جلدسازی کتب مقدسه.

در طراحی پوشش سطوح مبلمان‌ ها و ظروف و …. در سده‌های ایتدایی و میانی قرون اسلامی گره‌‌ها کاربرد داشته‌اند. کاربرد گره‌ ها در معماری به طور ویژه‌تر نیز بوده است. استفاده از گره در جداره ی داخلی یک گنبد مانند گنبد جامع یزد یا مسجد جامع ساوه و در واقع روی سطوح منحنی که برخلاف کارهای متعارف که با هم دیدیم بسیار پیچیده‌تر است. یا استفاده از آن روی سطوح بیرونی گنبدها مانند گنبد شاه‌ نعمت‌الله ولی در ماهان کرمان. تمام مواردی که با هم دیدیم، نمونه هایی بود که در سنت معماری و سنت هنرهای اسلامی شاهد آن بودیم. باید بگویم که گره و گره‌سازی فقط مخصوص گذشته نیست. درحال حاضر هم کاربرد دارد و با آن کارهای زیادی انجام می-شود.

این تصویر را ببینید. به نظر شما این کار در کجا است؟ حدس بزنید.

گره ، گره چوبی ، رسم گره

استرالیا : گره ، گره چوبی ، رسم گره

این اثر ساختمان مرکزی قبرستان مسلمانان در آمستردام هلند است. کاری بسیار جدید است که در سال ۲۰۱۱ ساخته شده است. الگویی که در این کار استفاده کرده اند، الگوی گره اسلامی است. این الگو از سرزمین های اسلامی گرفته شده است. کیفیت ساخت آن به عنوان یک اثر معاصر و در یک کشور غیراسلامی قابل توجه است. البته ساختمان هم با موضوع اسلام بی ارتباط نیست.این کار بسیار دقیق است. با تکنولوژی ای که امروزه در غرب هست به راحتی می توان این کار را درست کرد و قطعات را در کنار یک دیگر چید و یک الگو را شکل داد.

نمونه های جدید دیگری نیز از کاربرد گره‌های اسلامی در دوران معاصر وجود دارد. مثلا در برجی که توسط معماری فرانسوی در دوحه قطر ساخته شده است، تمامی بدنه ی برج براساس یک نوع الگوی گره، پوشش داده شده است. در این کار چندین لایه می بینیم که در کنار هم قرار گرفته‌اند. چند الگوی ساده ی گره اسلامی است که با مقیاس های متفاوت در جداره ی این بنا اجرا شده است.

گره ، گره چوبی ، رسم گره

گره ، گره چوبی ، رسم گره در استرالیا

ساختمانی دیگر در استرالیا‌ست. یک ایستگاه قطار که در طراحی آن از یک الگوی گره در کل سطح بنا استفاده شده است. اگر این کار را ما در تهران می ساختیم به این متهم می شدیم که قدیمی و واپس‌گرا هستیم و از گره بدون هیچ گونه ابتکار و خلاقیتی در روی سطح بنایی استفاده کرده ایم که هیچ ربطی به هم ندارند. احتمالا هم آن قدر به کار توهین می شد که دیگر جرأت نداشتیم که بگوییم این کار برای ما است. اما می بینید که در غرب به سادگی گره را روی بدنه انداخته است و برای ایجاد پنجره نیز بعضی از قطعات گره را خارج کرده است.

اثر دیگر مثلا یک قبرستان مسلمان ها در اتریش است. دوباره می بینیم که روی یکی از جداره ها گره کار کرده است که این گره به صورت فیلتری نوری عمل می‌کند که به داخل مجموعه می¬رود. امروزه استفاده از گره، کاربرد فراوانی در صنعت و طراحی معماری و هم‌چنین طراحی غیر معماری دارد. مثلا در اثر مشهور مرکز عرب در پاریس به طراحی معمار مشهور فرانسوی ژان نوول با تکنولوژی منحصربه فرد مکانیکی روبه‌رو هستیم که با استفاده از الگوی گره بسیار ساده‌ای که با یک سیستم مکانیکی باز و بسته می‌شود، نور را به داخل فضا می آورد یا از ورود آن ممانعت می کند.

گره ، گره چوبی ، رسم گره

گره ، گره چوبی ، رسم گره

گره ، گره چوبی ، رسم گره

گره ، گره چوبی ، رسم گره

گره ، گره چوبی ، رسم گره

گره ، گره چوبی ، رسم گره

امروزه گره ها فقط بر روی جداره‌های معماری استفاده نمی شوند بلکه در کف سازی ها و به صورت ساده، اجرا می‌شوند می پوشانند. در غرفه‌سازی و یا در اینستالیشن های ساده و پیچیده نیز از گره استفاده می کنند. در طراحی صنعتی هم از گره‌سازی برای پوشش سطوح استفاده می شود. مثلا سطح پنج پایه ای که می بینید با یک گره پوشانده شده است، در مجسمه سازی و طرح های آن ها نیز از گره استفاده می شود. بعضی از قطعات را از هم خالی می کنیم یا به هم می افزاییم. یا این که در کارهای گرافیکی هم گره کاربرد دارد. در طراحی دیجیتال هم وارد شده است و به وسیله ی الگوهای الگوریتمیک سطوحی را می پوشانند و آن ها را کنار هم می گذارند. تمام حرف هایی که در حال حاضر زدم  برای این است که مشخص شود گره ها کاربرد دارند. گره چیزی نیست که فقط برای گذشته باشد و در حال حاضر تمام شده و دیگر اثری از آن باقی نمانده باشد.

در حال حاضر در فضاهای داخلی هم خیلی از گره استفاده می شود. البته بعضی از الگوهای هندسی که خیلی هم نمی توان به خاطر تناسبات‌شان به آن ها گره گفت و  از اجزای هندسی خالی هستند، می بینیم که در فضاسازی شهری کاربرد دارند. در بعضی موارد هم استفاده از گره آن قدر زیاد می شود که کاری بسیار شلوغ و آزاردهنده را به مخاطب ارائه می دهد. تمام بحث های تا به این جا، برای این بود که بگوییم که امروزه گره ها چه کارهایی انجام می دهند و چه طور از آن ها استفاده می کنیم.

منبع : سایت هویت ما

گرداوری گروه فن و هنر ایران زمین ( دکوراسیون سنتی ایرانی )

WhatsApp chat