معماری سبک گوتیک

گوتیک در معماری دانشگاه ایالتی Cloister Hallway – نمای داخلی از معماری گوتیک سبک معماری آپارتمان در خیابان استرلینگ یادبود لیبی گوتیک در معماری٬ معماری گوتیک٬ هنر معماری گوتیک٬        ...
سبک های هنری

سبک های هنری

گروه مستقل تیمی کوچک و غیر متشکل که طی دهه1950 در موسسه هنر معاصر لندن به فعالیت پرداختند . این گروه اولین بار در زمستان 3-1952 به هدف برپایی گردهمایی پژوهشی برای بحث در خصوص روش های نقاشی تشکیل گردید . هنرمندان  عضو گروه ریچارد همیلتون و ادوارد پائولوزی بودن. مرحله...
WhatsApp us