هویت عوامل اقدام تروریستی دیروز شناسایی شد

حفاظت اطلاعات

حفاظت اطلاعات

وزارت اطلاعات تا ساعاتی دیگر مشخصات عناصر تروریستی روز چهارشنبه تهران را منتشر خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، هویت عوامل اقدام تروریستی روز گذشته (چهارشنبه) شناسایی شده و  وزارت اطلاعات تا ساعاتی دیگر عکس و مشخصات این عناصر تروریست را منتشر می کند.

انتهای پیام  منبع http://www.isna.ir/news/96031809941/

WhatsApp us