تایم ۱۰۰

معماران٬ معماران بزرگ جهان٬ زاها حدید٬

فهرستی از اسامی 100 نفر از افراد تاثیر گذار هر سال است که توسط روزنامه تایم از سال 2014 هر ساله اعلام میگردد .

زاها الحدید

WhatsApp us