قیمت کوارتز

قیمت روز کوارتز توتم کوارتز – Totem Quartz قیمت برحسب اسلب (تومان)

قیمت کوارتز از هر متر طول 700 هزار تومان اغاز و تا 1.200.000 تومان بالا می رود .

سایز تولید بستگی به نحوه تولید هر تولیدکننده متفاوت است، اما شرایطی که بین اکثر تولیدکنندگان عرف شده است بصورت

WhatsApp us