گالری عکس : برش چوب و روکش 

انتخاب گونه های مرغوب برای استفاده و نگهداری و مراقبت از تنه درختان تا زمانی که تنه آماده برش شود . همیشه خشک کردن تنه  درختان به روش سنتی بهترین گزینه بوده و هست .

البته این نظر ما است بعد از 50 سال تجربه .

صفحه روکش چوب

تنه و کنده درختان آماده جهت استفاده در صنعت بزرگ چوب
تنه و کنده درختان آماده جهت استفاده در صنعت بزرگ چوب
تنه و کنده درختان آماده جهت استفاده در صنعت بزرگ چوب
تنه و کنده درختان آماده جهت استفاده در صنعت بزرگ چوب

روش روتاری ، پوست کندن تنه با ابزار دقیق و جدید  ، لایه برداری

روش های برش روکش چوب
روش های برش روکش چوب

برش تاج

روش های برش روکش چوب
روش های برش روکش چوب

برش تاج

روش های برش روکش چوب
روش های برش روکش چوب

قاچ برش چوب . کات .

تکنولوژی بررش تخته روکش چوب
تکنولوژی بررش تخته روکش چوب

برش طول

تکنولوژی بررش تخته روکش چوب
تکنولوژی بررش تخته روکش چوب

مشخصات فنی ، مزایا ، عوامل موثر بر کیفیت چوب و روکش

طبقه بندی و خواص انواع روکش

بر اساس غشاء و مشخصات ظاهری  نوع درخت ( تنه ، ریشه ، و.. ) روکش ها را میتوان طبقه بندی کرد .

بررسی انواع روکش بر اساس نوع برش مانند برش صاف ، برش شکاف ، برش تاج فرفری ، برش میکس تاج  و..

خواص بصری :

تفاوت رنگ  در روکش

رنگ آمیزی

گره چوب در هر متر مربع از روکش  بر اساس نوع گره ( گره مقطع ، گره سیلیسی و.. )

ترک در طول

سطح روکش باید یکنواخت و از نظر ضخامت باید همگن و فاقد پارگی و.. باشد .

رطوبت روکش باید 8% + 3% باشد .

ابعاد و تلرانس

ابعاد ( طول ، عرض ) روکش ها در قامه باید در هر متر طول کمتر از دو میلیمتر تفاوت داشته باشد .

تحمل و تلرنس روکش مطابق استاندارد باشد .

منبع : گروه فن و هنر

انواع چوب و روکش
اونول افریقا ، زبرانو ، ایپه ، دوسیا ، بوسه ، رزپادوک ، آنزیم ، لیمه ، وایت ونگه ، بوبینگا ، چری اروپا ، چری افریقا ، پرپول هارد ، میپل ، ماوی


مطالب مرتبط با موضوع روکش چوب :

WhatsApp us