چوب مناسب اقلیم های ایران

Redwood Acacia چوب ردوود اکاسیا

Redwood Acacia چوب ردوود اکاسیا

سلام جواب سوال در مورد چوب مناسب الاچیق

در وحله اول میبایست آب و هوا و اقلیم را مطالعه کنیم و یا از تجربه معماران قدیمی استفاده کنید.

بگفته یکی از اساتید قدیمی بهترین چوب هر اقلیم را میتوان در همان اقلیم یافت .

مثلا برای تهران چنار و کاج

یزد توت و سرو

چوب سرخدار

چوب سرخدار

ی نکته جالب اینه که هر اقلیمی سازگارترین را در زمینش پرورش میده به عنوان مثال آب اصفهان دارای گچ میباشد ومیوه گرمگ برای زدودن گچ در بدن کمک میکنه وفقط گرمگ در آب گچ دار رشد میکند چنار هم برای اقلیم خشک مناسبه ودر همین اقلیم رشد میکنه وبه عبارتی بومی این آب و هوا است.

برای منطقه گرم و خشک مثل کیش، بند عباس چوب ساج بهترین است.

نوع کاربری سازه هم مهم است . باران خور بودن محیط

آفتاب رو بودن

مثلا درب رو به آفتاب می‌بایست علاوه بر تمام چوب ساخته شدند، ماستیف و رنگ مناسب هم اعمال شود.

چوب مناسب تهران در نمای خارجی

1  چنار

2. ترمووود

3  کاج

شمال ایران

1 کاج

2 سرخدار

جنوب ایران

1 ساج

2 کاج

کویر مرکزی و یزد

چوب توت

 

 

 

WhatsApp us