ساخت میز های تمام چوب خاص و زیبا

 

هنر چوب در نجاری , ایده های ویژه و منحصر به فرد دکوراسیون چوبی

میز تمام چوب مدرن

ساخته شده از چوب جنگلی

هنر چوب در نجاری , ایده های ویژه و منحصر به فرد دکوراسیون چوبی

میز ساخته شده از تنه درخت و شیشه

هنر چوب در نجاری , ایده های ویژه و منحصر به فرد دکوراسیون چوبی

میز چوبی روستیک

هنر چوب در نجاری , ایده های ویژه و منحصر به فرد دکوراسیون چوبی

میز و نیمکت چوبی

هنر چوب در نجاری , ایده های ویژه و منحصر به فرد دکوراسیون چوبی

میز و نیمکت ساخته شده از تنه کامل درخت – رز وود یا چوب قرمز امریکایی

WhatsApp us