توسط فن و هنر ایران زمین :

سبک دکوراسیون روستیک بسیار خاص است، برای کسانی که دوستدار این سبک هستند , رنگ های استفاده شده مهم است . در این پست، ما درباره آشپزخانه های روستیک صحبت خواهیم کرد!
برای دستیابی به اثر روستیک ، ما باید از مواد طبیعی برای رسیدن به این سبک استفاده کنیم . متریال اصلی

چوب است که در بیشتر پروژه ها غالب است. سایر مواد مورد استفاده عبارتند از: سرامیک، کاشی و سنگ.

همچنین می توانید جنبه های محیط زیست را با قطعات و کابینت های مدرن ترکیب کنید و این محیط را متعادل تر کنید. تفاوت بین یک پروژه و دیگری میزان استفاده از این مواد است.

بهترین الهام آشپزخانه روستیک را ببینید:

آشپزخانه روستایی آمریکایی

آشپزخانه های آمریکایی برای کسانی که می توانند از آن استفاده کنند بسیار عالی است، که معمولا برای صاحب خانه ها مورد استفاده قرار می گیرد. از جزایر مرکزی برای مهمانان خود در غذا استفاده کنید.  دیگر این است که از نور طبیعی استفاده کنید، با پنجره های بزرگ یا دیوارهای شیشه ای.

تصویر 1 – آشپزخانه روستیک آمریکایی با جزئیات رنگ خاکستری.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 2 – آشپزخانه روستایی آمریکایی با کابینت از چوب تیره.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 3 – آشپزخانه روستیک: مخلوطی از مدرنیته کابینت با جزئیات در چوب طبیعی .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 4 – آشپزخانه روستایی: محیط با جزئیات روستیک از چوب طبیعی در دکوراسیون شیک.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 5 – آشپزخانه روستیک آمریکایی با کابینت های چوبی . در این طرح دیوار سفید با رنگ های قوی تر مقایسه می شود.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 6 – در این آشپزخانه روستیک، اجاق گاز دارای فضایی برای اگزوز ساخته شده از سنگ که شبیه به یک شومینه بزرگ است .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 7 – طراحی با کابینت با رنگ سبز نرم و آشپزخانه روستیک مات.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 8 – آشپزخانه با تن کرم در کابینت و کاشی.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 9 – طراحی با بوفه چوبی با چوب روستیک و جزیره مرکزی.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 10 – کابینت سفید در آشپزخانه مدرن روستیک. فقط برخی از جزئیات چوب.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 11 – کف و مبلمان با چوب در یک رنگ خاکستری.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 12 – جزیره مرکزی با پایه چوبی در آشپزخانه روستیک.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 13 – دیوار آشپزخانه روستیک، کاشی موزاییک با سایه های کابینت، قفسه و کابینت ها را ترکیب می کند.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 14 – برجسته سازی سنگ های ساختمان

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 15 – ترکیبی عالی از سنگ ها، جنگل ها و رنگ های متال رنگی مختلف برای آشپزخانه روستیک.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 16 – آشپزخانه روستیک با سقف های بلند و حضور گسترده چوب در کابینت.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 17 – آشپزخانه روستیک با روشنایی تیره تر با تأکید بر جزیره مرکزی.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 18 – طراحی آشپزخانه روستیک با جزئیات زیبا در رنگ سفید: برخی از درها از کابینت و countertop , جزیره.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 19 – سبک روستیک و مدرن با رنگ های فلزی از فولاد ضد زنگ و کف سیمان سوخته است .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 20 – آشپزخانه کوچک آشپزخانه آمریکایی سبک روستیک.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 21 – آشپزخانه بزرگ آشپزخانه آمریکایی با جزیره مرکزی بزرگ.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 22 – در این طرح آشپزخانه سبک روستیک ، ظاهر چوب و مواد قوی و قابل توجه است.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 23 – آشپزخانه روستیک با رنگ چوب تیره تر تزئین شده است.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 24 – آشپزخانه روستیک: مثال زیبا از استفاده چوب تیره در کابینت.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 25 – آشپزخانه سبک روستیک : آشپزخانه بزرگ آمریکایی با نور طبیعی.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 26 – آشپزخانه روستایی: جزیره مرکزی با نگهدارنده معلق مسی.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 27 – آشپزخانه با چوب روستیک و میز چوبی جزیره .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 28 – آشپزخانه آمریکایی روستایی با مبلمان چوبی تیره و جزئیات سبز در جزیره مرکزی.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

آشپزخانه روستایی رنگارنگ

برای کسانی که رنگ ها را دوست دارند: از لذت آشپزخانه روستایی با استفاده از اشیای تزئینی و حتی کابینت های رنگارنگ لذت ببرید. در اینجا چند نمونه است:

تصویر 29 – آشپزخانه چوبی سبک روستیک به رنگ سبز و تنه درخت با رنگ طبیعی .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 30 – آشپزخانه روستیک: رنگ اجسام تزیینی و صندلی ها باعث خنثی شدن رنگ محیط می شود.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 31 – مدرن روستیک با کابینت های رنگی غیر معمول.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 32- طراحی آشپزخانه روستیک با کابینت در رنگ سبز به عنوان برجسته.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 33 – طراحی با سقف های بلند، کابینت و پایه جزیره مرکزی در رنگ آبی روشن.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 34 – یک رویکرد متفاوت در رنگ ها: تمرکز بر رنگ آبی رنگ کابینت ها.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 35 – کنتراست بین چوب و آبی رنگ خاکستری کابینت در آشپزخانه روستیک .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

آشپزخانه سفید روستیک با سبک اسکاندیناوی
سبک اسکاندیناوی در محیط های تمیز و مینیمالیستی با رنگ سفید مشخص شده است. حتی اگر امکان استفاده از بعضی از عناصر چوب و اشیاء را برای لمس روستایی صاف فراهم آورد. زیر را بررسی کنید:

تصویر 36 – آشپزخانه سفید در سبک اسکاندیناوی با جزئیات روستایی از سقف چوبی و دیوار که به نظر می رسد مانند نقاشی در روغن است.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 37 – محیط آشپزخانه روستیک غالب با نیمکت چوبی.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 38 – آشپزخانه زیبا و روستیک مدرنیته سبک اسکاندیناوی با مبلمان چوبی روستیک و دیوار سنگی را ترکیب می کند.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 39 – ترکیبی زیبا از رنگ ها، برجسته کردن کف با رنگ سیاه و سفید .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

عکس های بیشتر از آشپزخانه های روستیک

تصویر 40 – برجسته سازی برای قفسه های چوبی و کاشی های مترو.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 41 – کنتراست بین کاشی سفید و چوب کابینت 

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 42 – چوب طبیعی سقف روستیک با رنگ زرد و تمیز.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 43 – آشپزخانه کوچک گوشه در خانه سبک کلبه.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 44 – چوب طبیعی با رنگ های قوی چوب در کنار کاشی سفید در آشپزخانه روستیک.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 45 – جزئیات کابینت های چوبی سبک روستیک .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 46 – آشپزخانه ساده و کوچک سبک روستیک .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 47 – در این پروژه، کابینت ها دارای ویژگی های بسیار زرق و برق دار با ظاهر قدیمی هستند.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 48 – آشپزخانه بزرگ روستیک با انواع مختلف چوب.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 49 – آشپزخانه روستیک  با رنگ دیوار گرم و قفسه بندی ساده .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 50 – آشپزخانه روستیک با سقف شیب دار  و چوب تیره و مات .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 51 – آشپزخانه روستایی با چوب تیره و کاشی های نقش دار 

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 52 – آشپزخانه کوچک با تیر و تیرچه 

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 53 – یکی دیگر از نمونه های زیبا آشپزخانه روستیک با چوب مات.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 54 – آشپزخانه بزرگ چوبی با نور طبیعی و کابینت های مدرن.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 55 – آشپزخانه چوبی سفید روستیک .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 56 – در این پروژه، چوب دارای زاویه های خنثی است.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 57 – جزئیات کابینت چوبی در آشپزخانه روستایی.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 58 – آشپزخانه کوچک روستیک با جزئیات در رنگ سبز.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 59 – آشپزخانه روستیک با طبقه چینی سیاه و سفید.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 60 – جزئیات با آینه و کاشی در آشپزخانه روستیک.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 61 – آشپزخانه روستیک با سنگ و چوب.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 62 – آشپزخانه با سنگ بر روی دیوار: جزئیات زیبا در بالا با گلدان حلق آویز در زنجیر.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 63 – آشپزخانه روستیک با آجر و چوب.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 64 – استفاده از .درب های ریلی و قفسه های چوبی سبک روستیک .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 65 – آشپزخانه با دیوارهای سفید و کابینت های چوبی خود رنگ طبیعی .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 66 – آشپزخانه سبک روستیک با چوب تیره 

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 67 – آشپزخانه سبک روستیک با تیر های چوبی تیره  .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 68 – آشپزخانه با کابینت مدرن و سقف چوبی روستیک .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 69 – آشپزخانه با سقف به رنگ  سفید سبک روستیک با تیر چوبی تیره . میز آشپزخانه با پایه خراطی و درب های قاب دار ساده .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 70 – آشپزخانه سبک روستیک با رنگ های کرم رنگ چوب خاکی رنگ و کهنه کاری شده .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

WhatsApp us