بزرگترین سازه چوبی الاچیق (سایبان ) جهان

بزرگترین سازه چوبی الاچیق (سایبان ) جهان آلاچیق٬ ساخت آلاچیق پیش ساخته٬ عکس آلاچیق٬ ایده های الاچیق٬