قیمت تیر و تیرچه های چوبی ( الوار سقف چوبی )

 

تیر های چوبی به دو صورت استفاده میشوند : تیر واقعی که از تنه و گرد بینه استفاده میشوند . تیر غیر واقعی که از قوطی های توخالی است ؛ که فقط برای تزئین استفاده میشوند .

طرفداران سبک های اسپانیایی :  طرح سقف انبار و زیر شیروانی .

متاسفانه بدلیل نوسان قیمت ارز قیمت چوب و تخته کاج روسی نیز دچار نوسان شده است و به همین دلیل از شما سرور گرامی خواهشمندم جهت دریافت قیمت با شماره های فوق در بالای صفحه تماس بگیرید . قیمت ها بروز شده تیرماه 1397 است و بصورت حدودی درج می شود .
سقف تیر و الوار اسپانیایی

سقف تیر و الوار اسپانیایی

تیر و تیرچه چوب روسی :

هر متر مربع تخته به ضخامت 2.5 سانتی متر  125.000 تومان است

هر تیر چه بصورت u چهارگوش چهار وجه را نیازدارد یعنی 9*4*1= 0.36 سانتی متر مربع * 125 هزار تومان معادل هر متر طول 45.000 تومان تحویل درب کارخانه  خام و بدون رنگ

تیر 9 در 9 سانت  : تیرچه تمام چوب کاج  هر متر طول حدودا  45.000 تومان بدون رنگ

تیر 14 در 14 سانت :  تیرچه تمام چوب کاج  هر متر طول  70 هزار تومان

تیر 9 در 14 سانت :  تیرچه تمام چوب کاج هر متر طول   57.5 هزار تومان

تیر 14 در 19 سانت  :  تیر تمام چوب کاج  هر متر طول  82.500 تومان هر متر طول

تیر 19 در 19 سانت   :  تیر تمام چوب کاج هر متر طول 95.000 تومان

تیر 30 در 19 سانت   :  تیر تمام چوب کاج هر متر طول

تیر 30 در 25 سانت   :  تیر تمام چوب کاج هر متر طول

تیر 30 در 30 سانت   :  تیر تمام چوب کاج هر متر طول

اجرای سندبلاست فرچه سیمی بدون رنگ هر متر طول 45000 تومان برای تیرچه و 55.000 تومان برای تیر ها .

اجرای سند بلاس مس باره هر متر مربع 26.000 تومان

تیر چوب بلوط 

تیر 10 در 10 سانت  : تیرچه تمام چوب کاج  هر متر طول هزار تومان بدون رنگ

تیر 14 در 14 سانت :  تیرچه تمام چوب کاج  هر متر طول هزار تومان

تیر 9 در 14 سانت :  تیرچه تمام چوب کاج هر متر طول   هزار تومان

تیر 14 در 19 سانت  :  تیر تمام چوب کاج  هر متر طول

تیر 19 در 19 سانت   :  تیر تمام چوب کاج هر متر طول

تیر 30 در 19 سانت   :  تیر تمام چوب کاج هر متر طول

تیر 30 در 25 سانت   :  تیر تمام چوب کاج هر متر طول

تیر 30 در 30 سانت   :  تیر تمام چوب کاج هر متر طول

برای دریافت قیمت میبایست پروژه بازدید شود

WhatsApp us