لمبه چوبی

بیشتر پروژه ها مثل سونا عمودی نصب می‌شود.

ساخت سونای خشک با لمبه کاج روسی
ساخت سونای خشک با لمبه کاج روسی

برای کارهای سبک مدرن و برخی از پروژه ها افقی نصب می‌شود.
اگر جایی که دارید خیلی دراز و باریک است برای اینکه بزرگتر و عریض تر به نظر بیاد چوب ها را افقی نصب می‌کنند.
اگر جایی که دارید کوتاه به نظر میاد بهتره عمودی نصب کنید.

لمبه چوب کاج , قیمت نصب لمبه , دیوارکوب و سقف کاذب لمبه
لمبه چوب کاج , قیمت نصب لمبه , دیوارکوب و سقف کاذب لمبه

مطالب مرتبط با موضوع لمبه چوبی :

WhatsApp us