اليسا اشوود

اليسا اشوود

اليسا اشوود

مديريت انگيزش: راهنماي مديران براي شناخت و افزايش انگيزش

پدیدآور: رابرت دي پريچارد؛ اليسا اشوود ؛ رامين كريمي

قيمت: 70000 ريال

 

1- مدیریت انگیزش: راهنمای مدیران برای شناخت و افزایش انگیزش
رابرت‌دی. پریچارد ؛ الیسا اشوود ؛ مترجم:رامین کریمی – دانژه – 202 صفحه – رقعی (شومیز) – چاپ 1 سال 1391 – 1100 نسخه – 70000 ريال – 2 -81-5510-600-978

 

 

WhatsApp us