سرپرست دانشگاه شهرکرد گفت: افزایش اعتبارات شرکت‌های دانش بنیان به عنوان یکی از مهم‎ترین رویکردهای این دانشگاه در دستور کار قرار دارد.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us