دکتر عبدالعلی علیزاده عضو هیات علمی بخش شیمی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان دانشمند یک درصد ISI رشته شیمی در ابعاد بین المللی معرفی شد.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us