وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف کسب ، توسعه و انتقال دانش فنی و تحقق فرایند نوآوری در بخش‌های ساخت و تولید فناوری‌های سلامت فراخوان حمایت از این طرح‌ها را اعلام کرد.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us