ایده و طراحی کلبه و ساختمان چوبی

کلبه چوبی دوطبقه : آرزوی داشتن کلبه چوبی را 99% مردم ایران دارند. ما در این بخش به معرفی و متراژ یکی از طرح های پرطرفدار می پردازیم . نکته در سازه های چوبی

کلبه چوبی دوطبقه

WhatsApp us