استفاده از بشکه چوبی بجای کابینت زیر روشویی

از بشکه های قدیمی استفاده های بسیاری می شود , مثلا ساخت میز و صندلی یا گلدان یا میزهای بزرگ بوسیله بشکه یا قطعات بشکه چوبی

روشویی ساخته شده از بشکه چوبی , ایده های جالب استفاده از بشکه
روشویی ساخته شده از بشکه چوبی , ایده های جالب استفاده از بشکه