تصاویر شگفت انگیز

سایت «اسپیس» همزمان با جشن کریسمس، مجموعه‌ای از تصاویر کریسمس کیهانی از جمله «شبح» و «فرشته برفی»،«تزئینات فضایی»، «خوشه برفدانه»، «درخت کریسمس» و «حلقه گل» را منتشر کرده است.
این تصاویر توسط تلسکوپ های فضایی مختلف طی یک دهه اخیر تهیه شده اند و زیبایی کائنات را به تصویر می کشند.

فرشته برفی کیهانی

در تصویر تلسکوپ فضایی هابل، سحابی فرشته برفی موسوم به S106 در صورت فلکی ماکیان دیده می شود.
تصاویر و عکس نجوم و ستاره شناسی

تصاویر و عکس نجوم و ستاره شناسی

تزئینات فضایی کریسمس

تصاویر شگفت انگیز

رصدخانه اشعه ایکس چاندرا ناسا این نمای زیبای تزئینات کیهانی از تپ اختر جوان SXP1062‌ در بقایای یک ابرنواختر در میان ابر ماژلانی کوچک را به تصویر کشیده است که تداعی کننده تزئینات درخت کریسمس هستند.
تصاویر و عکس نجوم و ستاره شناسی

تصاویر و عکس نجوم و ستاره شناسی

شبح کریسمس کیهانی

تصاویر شگفت انگیز
این تصویر با کمک تلسکوپ های رصدخانه جنوبی اروپا در شیلی تهیه شده که مراحل مختلف حیات یک ستاره را در یک تصویر واحد به تصویر کشیده است.
این تصویر محیط اطراف خوشه ستاره‌یی NGC2467‌ را نشان می دهد که با توده عظیم گاز احاطه شده و یک شبح کیهانی را تداعی می کند.
تصاویر و عکس نجوم و ستاره شناسی

تصاویر و عکس نجوم و ستاره شناسی

حلقه گل کریسمس

تصاویر شگفت انگیز

این تصویر توسط تلسکوپ فضایی هابل از سحابی رتیل معروف به 30Doradus‌ یا NGC2070‌ تهیه شده است.
رنگ آبی در سمت راست، نور ساطع شده از ستارگان بسیار داغ و پر جرم، رنگ سبز درخشش اکسیژن و رنگ قرمز هیدورژن فلوئورسانس را نشان می‌دهد.
تصاویر و عکس نجوم و ستاره شناسی

تصاویر و عکس نجوم و ستاره شناسی

حلقه گل کیهانی

تصاویر شگفت انگیز
تلسکوپ فضایی WISE‌ ناسا این تصویر را از سحابی ستاره ساز Barnard3 تهیه کرده است که شباهت زیادی به حلقه گل کریسمس دارد.
تصاویر و عکس نجوم و ستاره شناسی

تصاویر و عکس نجوم و ستاره شناسی

درخت کریسمس کیهانی

تصاویر شگفت انگیز
این تصویر رنگارنگ و زیبا از منطقه موسوم به NGC2264، منطقه ای شامل حباب های آبی درخشان در خوشه ستاره ای درخت کریسمس و سحابی مخروطی تهیه شده است.
تصاویر و عکس نجوم و ستاره شناسی

تصاویر و عکس نجوم و ستاره شناسی

خوشه برفدانه کیهانی

تصاویر شگفت انگیز
اشکال عجیب در همسایگی سحابی مخروطی در تصویر تهیه شده توسط تلسکوپ فضایی اسپیتزر ناسا دیده می شود. این الگوهای زیبا و دیدنی در نتیجه فعالیت های ستارگان NGC2266 موسوم به خوشه برفدانه شکل گرفته‌اند.
تصاویر و عکس نجوم و ستاره شناسی

تصاویر و عکس نجوم و ستاره شناسی

تصاویر شگفت انگیز
WhatsApp us