رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل از تصویب نهایی تاسیس مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل خبر داد.
Source: تازه ها ایسنا