متخصصان زیست‌فناوری‌ هندی در تحقیقات خود دریافته‌اند، ترکیبی از پیاز و سیر قادر به حذف موثر فلزات‌سنگین از مواد غذایی است.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us