درب چوب بلوط

مدل درب چوبی تک قاب ساخته شده از چوب بلوط