محققان پارک علم و فناوری استان سمنان بر اساس استانداردهای فیزیک دستگاه «شبیه ساز خورشید» برای انجام آزمایش‌های حوزه فیزیک و اپتیک عرضه کردند.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us