در این صفحه مسائلی با موضوعات زیر درج خواهد شد :

noun
health
سلامتی, سلامت, تندرستی, بهبودی, مزاج, حال
safety
امنیت, ایمنی, سلامت, بی خطری, محفوظیت
peace
صلح, سازش, صلح و صفا, اشتی, ارامش, سلامت
security
امنیت, تامین, ایمنی, ضمانت, امان, سلامت
adjective
healthy
سالم, سلامت, تندرست, خوش بنیه, سرحال
healthful
سالم, سلامت, تندرست
healthsome
سلامت
safe and sound
سالم, سلامت
wholesome
سالم, سالم و بی خطر, سرحال,

دلایل وبسایت فن و هنر از درج نکات مهم پیرامون موضوع سلامتی و امنیت این است که :

1 – سلامتی خانواده ها باعث سلامتی اجتماع خواهد شد .

2 – من هم ( نویسنده ف.حیدری ) در شهر و اجتماع شما هستم و و همیشه بر این اعتقاد هستم که اجتماع اطراف من همانند یک خانواده است که به طرق مختلف به هم متصل هستند   :

بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی

3 – مشکلاتی در اطراف دیده میشوند که باید رسانه ای شوند و این مشکلات اگر بهبود نیابند ، دامن گیر همه جوامع خواهند شد .

و …