طب ايرانی در دنيا فراگير می شود

طب ايرانی : اين محقق خاطرنشان كرد: در اين طب به افراد توصيه مي‌شود كه استفاده از چه غذاهايي براي بدن آنها مضر بوده و قابل استفاده نيست.

طب ايرانی

محقق، پژوهشگر و استاد دانشگاه گفت: طب ايرانی و اسلامي گسترش يافته و در كل جهان فراگير مي‌شود.

به گزارش فارس، مهدي رشيدي پيش از ظهر امروز در همايش اصول تغذيه در ماه مبارك رمضان و طب اسلامي اظهار داشت: روزه‌داران به هنگام افطار روزه خود را با آب جوش، خرما و يا مقداری عسل باز كرده و استفاده از غذاهای صنعتی مثل زولبيا و باميه به هنگام افطار و سحر به صورت جدی بايد خودداری شود.

وی افزود: طب ايرانی اسلامي يك طب پيشگيري و به اصطلاح يك طب مكمل است و در اين طب براي درمان بيماريیها از داروهاي شيميايی استفاده نمي‌شود.

اين محقق خاطرنشان كرد: در اين طب به افراد توصيه مي‌شود كه استفاده از چه غذاهايی براي بدن آنها مضر بوده و قابل استفاده نيست.

رشيدی بيان داشت: آداب غذا كردن در طب ايراني و اسلامي متناسب با مزاج و طبيعت افراد است و در اين طب متناسب با سن، محل جغرافيايي، قيافه و اندام با توجه به مزاج افراد غذا توصيه مي‌شود.

وی تصريح كرد: در جامعه امروزي استفاده از غذاهاي صنعتی بسيار رايج شده و همزمان با رواج اين غذاها بيماريی های مختلف نيز رو به گسترش است، در حالي كه سلامتی و طول عمر زياد انسان‌ها در ساده‌زيستی و استفاده از غذاهای سبك و سنتی است.

رشيدي افزود: در طب ايرانی براي افزايش عمر انسان‌ها به همه ابعاد زندگي انسان‌ها از قبيل حمام، خانه، لباس پوشيدن، آب و هوا و اقليم توجه شده و اين طب خيلی كامل‌تر از طب نوين است.

اين محقق ايرانی گفت: هركس در هر جايی كه بيماريش درمان نشود مي‌تواند به سراغ طب ايراني برود و درمان شود.

وی بيان داشت: مطمئنا به زودي طب ايرانی و اسلامی گسترش يافته و در كل جهان فراگير مي‌شود.

منبع : وبسایت خبری تابناک

گرداوری وود نیوز 


مطالب مرتبط با موضوع سلامتی :

WhatsApp us