معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار قزوین گفت: قزوین از ظرفیت‌های گسترده علمی و فناوری در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تخصصی برخوردار است.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us