0 Items

قفسه کتاب گره‌ چوبی

قفسه کتاب دیواری

قفسه کتاب گره‌ اسلامی / یونس دیزاین

قفسه کتاب دیواری

گره‌های چوبی اسلامی (گره چینی ) به طور جدی توسط هنرمندان غرب و جنوب غرب جهان اسلام یعنی شمال افریقا به دوران معاصر و جریان هنر امروز معرفی شده‌اند و از این رو جهان گره‌های چوبی اسلامی را نتیجه توسعه‌های هنرمندان مراکشی و افریقایی بر هنر اسلامی می‌داند. در حالی که واقع آن است که بیش‌ترین توسعه‌ی مربوط به این الگوها در ایران زمین رخ‌داده است و هنرمندان مسلمان ایرانی پرچم‌دار این فن پیچیده بوده‌اند….. افسوس که در شناساندن میراث‌مان به جهان چقدر کم گداشته‌ایم.

استودیو مراکشی یونس دیزاین با عرضه یک مدول ملهم از گره‌های اسلامی به عنوان یک قفسه کتاب مدولار و قابل ترکیب مثالی‌ست که از تلاش تا همین امروز هنرمندان مراکشی و تاثیر آن‌ها بر شناخت دنیا از هنر اسلامی خبر دارد.

قفسه کتاب دیواری , قفسه کتاب هندسی

قفسه کتاب دیواری

قفسه کتاب دیواری

قفسه کتاب دیواری

قفسه کتاب دیواری

قفسه کتاب دیواری ، گره سازی شده با ورق های چوبی

قفسه کتاب دیواری

قفسه کتاب دیواری

[منبع] قفسه کتاب دیواری

گرداوری گروه فن و هنر ایران زمین

WhatsApp chat