ژانویه 17, 2016 | آمار سرطان در ایرانسرطانسرطانسلامت

مبارزه با سرطان

/

چگونه من میتوانم با سرطان مبارزه کنم ؟

چطور میتوانیم به از بین رفتن سرطان کمک کنیم ؟

چیزی که باعث شد ما این صفحه را بوجود اوریم ، اشتباهاتی است که در زندگی روزمره مرتکب میشویم و این باعث ایجاد سرطان در کودکانمان میشود . شاید بدن من به عنوان یک پدر در سن 40 سالگی بسیار قوی باشد و سرطان نتواند سلول های مرا بیمار کند اما زن و بچه های من چی ؟

آیا بدن فرزند من به قدرت بدن من است ؟

ایا میدانید چه عواملی باعث ایجاد سرطان در کودکان و حتی بزرگسالان میشود ؟

چه میزان اطلاع داریم ؟

در این بخش از همه دعوت میکنیم تجربیات و اطلاعات خود را درج کنند .

با تشکر حیدری

درباره سرطان

شناخت مواد سرطان زا

ماده سرطان‌زا یا کارسینوژن(به انگلیسی: Carcinogen) به هرنوع از مواد، رادیونوکلئید، و یا اثر تابش گفته می‌شود که عامل مستقیم در ایجاد سرطان است. یعنی ماده‌ای که توانایی آسیب رسانی به ژنوم یا اختلال در فرایندهای متابولیکی سلول را داراست. مواد رادیواکتیو نیز سرطان‌زا هستند و فعالیت های سرطان‌زای آنها به دلیل تابشی است (پرتوهای گاما و ذرات آلفا) که منتشر می کنند. مثالهای متداول و شایع سرطان‌زا استنشاق آزبست، برخی دی‌اکسین‌ها، و دود تنباکو را شامل می‌گردد.[۱][۲]

سرطان یک بیماری است که درآن سلول‌های آسیب دیده٬ آپوپتوز (مرگ سلولی برنامه ریزی شده) انجام نمی‌دهند. مواد سرطان‌زا با تغییر متابولیسم سلولی یا آسیب رساندن مستقیم به دی‌ان‌ای در سلول ها، که تداخل با فرایندهای زیستی را افزایش می دهد و موجب تقسیم کنترل نشده و در نهایت منجر به شکل گیری تومورهای بدخیم می‌گردند. در حالت طبیعی آسیب در دی‌ان‌ای، اگر بیش از حد شدید باشد و قابل ترمیم نباشد، منجر به مرگ سلولی برنامه‌دار (آپوپتوز) شده ولی اگر مسیر آپوپتوز سلول آسیب دیده باشد سلول نمی‌تواند از تبدیل شدن خود به یک سلول سرطانی جلوگیری کند.

تقسیم سلولی(پرولیفراسیون یا تکثیر) یک فرایند فیزیولوژیک است که تقریباً در تمام بافت‌ها وجود دارد. معمولاً هموستازی و تعادل بین تکثیر و آپوپتوز یا مرگ سلولی برنامه ریزی شده٬ با تنظیم دقیق هر دو فرایند برای اطمینان از کارآمدی اندام‌ها و بافت‌ها٬ در یک سطح تعریف شده نگهداری می‌شود. جهش در دی‌ان‌ای(DNA) باعث تخریب این فرایند پیوسته و از بین رفتن تنظیم‌کننده‌های تکثیر شده و به سرطان پایان میابد. به هم خوردن برابری بین تکثیر و مرگ یاخته باعث ایجاد توده و تومور می‌گردد. در هر دو شکل ایجاد تومور چه بدون نفوذ به بافت همسایه(مجاور) و یا تغییر محل تومور و به عبارتی در حالت خوش‌خیم و چه همراه نفوذ به بافت‌های کناری و یا مهاجرت به دیگر نقاط بدن توسط متاستازی یا به تعریف دیگر٬ در حالت بدخیم(سرطان)٬ به هرحال بیماری محسوب شده و شناخت بیشتر کارسینوژن را مهم می‌نمایاند.

سرطان زایی فرمالدئید

سرطان زایی فرمالدئید

WhatsApp chat