محققان با استفاده از نانوذرات متخلخل سیلیکا، موفق به ساخت نانوحاملی شدند که می‌تواند سرطان پانکراس را از بین ببرد. در این روش مقدار دوز دارو کاهش یافته که هم هزینه کار و هم اثرات جانبی دارو را به حداقل می‌رساند.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us