نائب رئیس انجمن تکنولوژی گردش خون برون‌پیکری ایران از نجات فردی از مرگ حتمی که به شکل عمدی خود را با قرص برنج آلوده کرده بود خبر داد و گفت: این اقدام در بیمارستان لقمان انجام شده که یک مرکز فاقد بخش جراحی قلب است.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us