یک دانشمند بریتانیایی مدعی شده است نخستین انسانی که می‌تواند بطور نامحدود از بیماری‌های ناشی از کهولت سن فرار کند، در حال حاضر متولد شده است.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us