نخستین مسابقه بین المللی عکس میکروسکوپی به همت دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us