نخستین کنگره بین المللی تولیدمثل همراه با نخستین جشنواره برترین های حوزه تولیدمثل، دوم تا چهارم خردادماه سال جاری در مرکز همایش های بین المللی رازی در قالب سخنرانی های جامع، پانل های تخصصی، بحث های گروهی، ارائه سخنرانی های کوتاه و پوستر، برگزار خواهد شد.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us