کارخانه گلوبال‌فاندریز در سنگاپور، به زودی تولید حافظه‌های 40 نانومتری را آغاز خواهد کرد. این فناوری با همکاری شرکت ان‌ایکس‌پی به‌ دست آمده است.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us