هنر دستی

هنر دستی یک هنرمند ژاپنی هنرنمایی با برگ

ظروفی به ظرافت برگ +عکس

 هنر دستی ، هنرنمایی با برگ درخت افرا

کاسه های اثیری ساخته شده از برگ های افرا و درختان دیگر، از آخرین نمونه کارهای هنرمند ژاپنی Kay Sekimachi است.

هنر دستی یک هنرمند ژاپنی این آثار را با اضافه کردن کاغذ کوزو ، آبرنگ و پوشش کریلون به برگ ها برای دادن شکل جامد به آنها ایجاد کرده است. زندگی سکیماشی براساس پشتکار تعریف شده است.  او فارغ التحصیل هنر و صنایع دستی از کالج کالیفرنیا در سال 1949 است و کتاب های زیادی در این حوزه نوشته است. آثار بسیار زیبای این هنرمند را در زیر مشاهده می کنید.

هنر دستی ، هنرنمایی با برگ درخت افرا

هنر دستی ، هنرنمایی با برگ درخت افرا
هنر دستی

 هنر دستی ، هنرنمایی با برگ درخت افرا آثار هنری

هنر دستی ، هنرنمایی با برگ درخت افرا
هنر دستی ، هنرنمایی با برگ درخت افرا
 هنرنمایی با برگ
هنر دستی ، هنرنمایی با برگ درخت افرا آثار هنری
هنر دستی ، هنرنمایی با برگ درخت افرا آثار هنری

 هنرنمایی در ساخت اثار هنری با برگ

هنر دستی ، هنرنمایی با برگ درخت افرا آثار هنری
هنر دستی ، هنرنمایی با برگ درخت افرا آثار هنری

 هنر دستی ، هنرنمایی با برگ درخت افرا آثار هنری

هنر دستی ، هنرنمایی با برگ درخت افرا آثار هنری
هنر دستی ، هنرنمایی با برگ درخت افرا آثار هنری
هنر دستی ، هنرنمایی با برگ درخت افرا آثار هنری
هنرنمایی یک هنرمند ژاپنی   هنرنمایی با برگ هنرنمایی یک هنرمند ژاپنی   هنرنمایی با برگ هنرنمایی یک استاد هنر 
گرداوری : فن و هنر ایران زمین

مطالب مرتبط با موضوع صنایع دستی :

WhatsApp us