(iran carpenter) صنایع چوب در ایران

صنایع چوب و هنر ایران زمین

صنایع چوب و هنر ایران زمین

THE DOOR WOODEN ART IRAN ZAMIN33 THE DOOR WOODEN ART IRAN ZAMIN13

My work in Iran Carpenter

 

کفپوش تمام چوب

کفپوش تمام چوبی

درودگری یا نجاری حرفه‌ای در صنعت و زیر گروه نخستین صنایع چوب است.

یک درودگر؛ فردی است که به ساخت انواع محصولات چوبی و دکوراسیون چوبی می‌پردازد.

صنعتگران درودگر معمولا سازندگان در و پنجره و مبلمان، کابینت‌سازان ، قایق‌سازان و غیره هستند.

همچنین، هنرمندان کنده‌کاری روی چوب و سازتراشان نیز عضوی از گروه درودگران هستند.

درودگری فنی کهن است و انسان از ابتدای شهرنشینی نیز به درودگری و نجاری می‌پرداخته‌است.

منبع ویکی پدیا