یک گروه بین‌المللی از محققان به رهبری دانشمندی از دانشگاه هاروارد برای نخستین‌بار نقشه تصویری زنده از غدد چشایی روی زبان را ارائه کرده‌اند که نشان می‌دهد، پس از هر بار چشیدن غذا، چه اتفاقی رخ می‌دهد.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us