درباره سن آدم ها از روی ظاهر 

مایکروسافت وب سایتی راه اندازی کرده است که بر اساس تصویر افراد سن ظاهری
آنان را تخمین می زند و می گوید افراد چقدر به سن واقعی خود نزدیک هستند . 
یعنی ممکن است سن واقعی شما خیلی کمتر یا بیشتر از سن ظاهری شما باشد 
و این وب سایت به شما می گوید بر اساس تصویری که به آن می دهید جوان تر  به
نظر می رسید یا پیرتر یا مطابق سن واقعی.
چند سال

چند سال

همچنین می توانید با جستجوی نام افراد تصویر آنان را در اینترنت یافته و سن ظاهری
 
 آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید: 
WhatsApp us