درود بر شما

رنگ قهوه ای

به جرات می‌توان گفت استفاده از رنگ قهوه ای در ایران بسیار متداول است.

رنگ های کرم، قهوه ای، سفید، رنگ گردویی روشن تا سیر، گردویی روشن با اندکی قرمز نزدیک به فندقی و عسلی (عسل بهاره نه، عسل پاییز)

این تیکه یکی از مشتری هامون بود که منظورشان این بود که عسل بهاره به زردی و عسل پاییز به قرمز میزنه

رنگ گردویی سیر یا به قول قدیمی ها قهوه ای تریاکی

WhatsApp us