دیرینه‌شناسان در جنوب شیلی رده جدیدی از دایناسورها با خصوصیات متفاوت را کشف کردند که دریچه‌ جدیدی از چگونگی تکامل این جانداران به روی محققان می‌گشاید.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us