طراحی و ساخت کلبه چوبی

کلبه چوبی ساخته شده از چوب , پروفیل آهن و سفال در باغ 110 اندیشه , سبک داخلی این کلبه به سبک روستیک است که با چوب گردو انجام شده است

ساخت کلبه چوبی ارزان و استاندارد با چوب کاج روسی , طراحی و ساخت کلبه چوبی دوطبقه