کیت خانگی تست اچ‌آی‌وی افراد را قادر خواهد ساخت در هر زمان و مکانی، امکان ابتلا به ا‌چ‌آی‌وی را با دقت 99.7 درصد آزمایش کنند.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us