از مبلمان سنتی ( تخت های مشبک ایرانی ) در چه مکانهایی میتوان استفاده کرد ؟

سوال و جواب درباره مبلمان سنتی

فرقی نمیکنه – از مبلمان سنتی بر اساس کیفیت و نوع چوب در همه مکانی میتوان استفاده کرد . مثلا با تخته ایرانی و چوب درجه 2 برای حیاط و محیط بیرون – از چوب درجه یک با رنگ سفارشی برای پذیرایی و اتاق نشیمن – حتی از تخت سنتی میتوان برای تخت خواب هم استفاده کرد . این سبک کار هم میز جلو مبلی داره ، هم جا کفشی و هم کنسول و. بوفه ویترین

مبلمان سنتی ( تخت های مشبک ایرانی )

مبلمان سنتی ( تخت های مشبک ایرانی )

مبلمان سنتی ( تخت های مشبک ایرانی )

مبلمان سنتی ( تخت های مشبک ایرانی )

مبلمان سنتی ( تخت های مشبک ایرانی )

مبلمان سنتی ( تخت های مشبک ایرانی )

مبلمان سنتی ( تخت های مشبک ایرانی )

مبلمان سنتی ( تخت های مشبک ایرانی )

مبلمان سنتی ( تخت های مشبک ایرانی )

مبلمان سنتی ( تخت های مشبک ایرانی )

 

WhatsApp us