آشنایی با نکاتی درباره پنجره‌های گرد

پنجره‌های گرد چیزی نیستند که در هر خانه‌ای از آن‌ها استفاده شود، در بعضی جاها ممکن است در اتاق زیرشیروانی مورد استفاده قرار گیرند. در عین حال این جزء ساده و غیر متداول می‌تواند به دکوری واقعی در یک خانه یا آپارتمان تبدیل شود.
پنجره‌های گرد

پنجره‌های گرد

پنجره گرد را می‌توان در هر اتاق همچنین در حمام و آشپزخانه تعبیه کرد. این مدل پنجره، حمام را زیبا می‌کند.

از باز شدن پنجره به خصوص اگر تنها پنجره اتاق یا پنجره اصلی است، مطمئن شوید.

پنجره‌های گرد

پنجره‌های گرد

این پنجره‌ها نیاز پرده ندارند. با این حال در صورت تمایل و برای استتار، از یک پرده گرد استفاده کنید.

اگر می‌خواهید پنجره حالت دکوری پیدا کند، برای آن قابی زیبا انتخاب کنید تا بیش‌تر جلب توجه کند. قاب‌های مختلف در طرح‌های متنوع وجود دارند که با هر دکوری هماهنگ می‌شوند.

پنجره‌های گرد

پنجره‌های گرد

پنجره‌های گرد معمولا کوچکند. پنجره‌های بزرگ، شکل جدیدی به دیزاین یک خانه می‌دهند. پنجره در اندازه متوسط را در اتاقی کوچک نصب کنید و از دو پنجره کوچک در حمام استفاده کنید. همچنین می‌توان این نوع پنجره‌ها را برای جلب توجه بیش‌تر در سقف نصب کرد.

پنجره‌های گرد

پنجره‌های گرد

http://www.hamshahrionline.ir

WhatsApp us