دکوراسیون پروانه ای

 

دکوراسیون پروانه ای

دکوراسیون پروانه ای

نقاشی هایی دیواری از پروانه در مصر وجود دارند که نزدیک به 3 هزار و 500 سال قدمت دارند.
تعداد گونه های شناخته شده از پروانه ها بین 24 تا 140 هزار گونه هستند.
جالب است بدانید که حس چشایی پروانه ها در پاهایشان است.
در طراحی داخلی استفاده از پروانه می تواند حال و هوای رمانتیکی به فضا ببخشد.
امروزه هم آیتم های دکوری با الهام از شکل پروانه تولید می شوند که تعدادی را در ادامه مشاهده می کنید:

دکوراسیون پروانه ای

دکوراسیون پروانه ای

دکوراسیون پروانه ای

دکوراسیون پروانه ای

دکوراسیون پروانه ای

دکوراسیون پروانه ای

دکوراسیون پروانه ای

دکوراسیون پروانه ای

دکوراسیون پروانه ای

دکوراسیون پروانه ای

دکوراسیون پروانه ای

دکوراسیون پروانه ای

دکوراسیون پروانه ای

دکوراسیون پروانه ای

دکوراسیون پروانه ای

دکوراسیون پروانه ای

دکوراسیون پروانه ای

دکوراسیون پروانه ای

دکوراسیون پروانه ای

دکوراسیون پروانه ای

دکوراسیون پروانه ای

دکوراسیون پروانه ای

دکوراسیون پروانه ای

دکوراسیون پروانه ای

http://akharinkhabar.com

WhatsApp us