ساخت سرزمین عجایب با آبنبات های رنگی

کارتون آلیس در سرزمین عجایب، یکی از خاطره سازترین کارتون ها برای بچه های سراسر دنیا بود؛ سرزمینی شگفت انگیز و غیرقابل دسترس.

اما یک هنرمند استرالیایی به نام تانیا شولتز (Tanya Schultz) توانسته با استفاده از شکلات و شیرینی، آبنبات های رنگی و پودر شربت و ‌‌‌… سرزمین عجایب آلیس را برای مخاطبین خود تا حدودی تداعی کند.

تانیا شولتز این شهر شکلاتی را با کمک همکارش نیکول اندریجیویک Nicole Andrijevic بنا کرده است.

در این گزارش، تصاویر زیبا و پر رنگ و لعاب این شهر شکلاتی را خواهید دید.
سرزمین عجایب با آبنبات های رنگی

سرزمین عجایب با آبنبات های رنگی

سرزمین عجایب با آبنبات های رنگی

سرزمین عجایب با آبنبات های رنگی

سرزمین عجایب با آبنبات های رنگی

سرزمین عجایب با آبنبات های رنگی

سرزمین عجایب با آبنبات های رنگی

سرزمین عجایب با آبنبات های رنگی

سرزمین عجایب با آبنبات های رنگی

سرزمین عجایب با آبنبات های رنگی

سرزمین عجایب با آبنبات های رنگی

سرزمین عجایب با آبنبات های رنگی

سرزمین عجایب با آبنبات های رنگی

سرزمین عجایب با آبنبات های رنگی

سرزمین عجایب با آبنبات های رنگی

سرزمین عجایب با آبنبات های رنگی

سرزمین عجایب با آبنبات های رنگی

سرزمین عجایب با آبنبات های رنگی

WhatsApp us