چوب طبیعی و اسلب در دکوراسیون لوکس چوبی +  سبک روستیک

چوب طبیعی و اسلب در دکوراسیون لوکس چوبی + سبک روستیک

گرداوری توسط فن و هنر ایران زمین :

چوب های سند بلاست شده یا ترک دار با لبه های طبیعی با پوست یا استفاده از چوب های شکسته می توانند بخشی از یک دکوراسیون خاص و منحصر به فرد می شوند . این ظاهر خش دار می تواند به یک اثر نقاشی تبدیل شود، این سبک بیشتر در غالب سبک روستیک شناخته می شود. اما امروز، مجبور نیست فقط این سبک را دنبال کنید، بلکه یک سبک متنوع است که در محیط های مختلف و مدرن و متناسب با محیط اجرا شده است.

شما می توانید در مورد بسیاری از اجسام موجود در محیط یا بخشی کوچک از سازه ها از این چوب ها استفاده کنید مانند : شومینه، قاب ، کابینت، میز  کنار تخت، قفسه، پانل و بیشتر جرات. همچنین برای مناطق بیرونی عالی است، زیرا فضای کامل موضوعی را ایجاد می کند، استفاده از آن از جدول یا ساختار این محیط به عنوان پرتوها و ستون ها می آید.

تنها احتیاطی که باید هر کسی که چوب سندبلاست و کهنه را انتخاب می کند این است که آن را در برابر نور خورشید مقاوم سازد تا آسیبی به چوب نرسد ، بنابراین نکته خوبی است که برای محافظت از آن چوب را با رنگ های مقاوم در برابر uv نور خورشید مقاوم سازد . 

با وجود هزینه بالای آن , بسیار زیبا است که در مبلمان کوچک مانند یک قاب استفاده شود، بنابراین شما می توانید از این نوع چوب در هر جایی از منزل خود استفاده کنید . در این بخش مجموعه ای از تصاویر گرداوری شده اند که امیدواریم الهام‌بخش شما باشند .

تصویر 1 – چوب سندبلاست و کهنه کاری شده بر روی دیوار اتاق نشیمن

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 2 – چوب سند بلاست شده  در صفحه اصلی تخت ( هدبرد تخت خواب )

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 3 – چوب تخریب در میز گرد

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 4 – چوب سندبلاست و کهنه کاری شده  بر روی زمین ( کفپوش چوب کهنه کاری شده )

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 5 – چوب سندبلاست سبک روستیک در ناحیه خارجی ( میز ناهارخوری چوبی در زیر پرگولا چوب کاج روسی )

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 6 – پانل چوب روستیک برای اتاق خواب دو نفره ( دکوراسیون اتاق خواب ) 

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 7 – چوب کهنه کاری شده  در شیء تزئینی  

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 8 – چوب قدیمی و کهنه کاری شده  بر روی میز کنار تخت

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 9 – دیوارکوب سندبلاست , چوب کهنه کاری شده بر روی دیوار 

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 10 – چوب کهنه کاری شده در قاب آینه گرد برای سالن ورودی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 11 – چوب سندبلاست در مقابل میز آشپزخانه

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 12 – چوب کهنه کاری در میز آشپزخانه

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 13 – چوب کف پله در کف پله 

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 15 – چوب کهنه کاری شده بر روی میز کنار تخت برای اتاق کودکان

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 16 – چوب کهنه کاری شده بر روی کف و تزئینی برای خانه های مدرن

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 17 – چوب قدیمی ( تراورس کاج روسی ) در چراغ آویز

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 18 – پانل چوب کهنه کاری شده , چوب سندبلاست در بالکن برای باغ عمودی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 19 – چوب سندبلاست و کهنه کاری شده بر روی روشویی و دیوار 

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 20 – چوب قدیمی , تنه درخت برای میز قهوه

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 21 – چوب سندبلاست و کهنه کاری شده در دیوار آشپزخانه

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 22 – تنه کهنه و قدیمی پوشش چراغ روی یک ریل

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 23 – چوب کهنه کاری شده و روستیک در راهرو با فرش رنگی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 24 – چوب روستیک و کهنه کاری در پوشش سقف

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 25 – چوب کنده در میز بزرگ با پایه فولادی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 26 – چوب تنه درخت در میز کار

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 27 – تراورز و تیر چوب بصورت ستون و تیرچه در یک محل اقامت

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 28 – چوب طبیعی و کهنه کاری شده  در دیوار حمام

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 29 – چوب بزرگ طبیعی در یک حمام

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 30 – پانل چوب و الوار طبیعی برای دیوار تلویزیون استفاده شده است .

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 31 – چوب بلوط سندبلاست و طبیعی برای دیوار اتاق نشیمن

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 32- چوب طبیعی روی زمین

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 33 – چوب اسلب و تنه طبیعی در میز مستطیلی بزرگ 8 نفره برای ناهارخوری 

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 34 – چوب اسلب تنه درخت در قفسه های آشپزخانه

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 35 – چوب و تخته طبیعی در صفحه میز

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 36 – چوب طبیعی , تخته و اسلب چوبی در حمام مدرن

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب اسلب , تخته کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 37 – کابینت آشپزخانه چوب وایت واش سندبلاست ( رنگ وایت واش

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب اسلب , تخته کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 38 – چوب طبیعی و کهنه بر روی هدبرد تختخواب در اتاق خواب دو نفره با سبک رمانتیک

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب اسلب , تخته کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 39 – چوب طبیعی و کهنه کاری شده بر روی دیوار شومینه

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب اسلب , تخته کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 40 – تخته چوب طبیعی در ساخت میز کنسول چوبی ,  یک میز با اشیاء تزئینی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب اسلب , تخته کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 41 – پانل چوب طبیعی بر روی دیوار شومینه الکتریکی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب اسلب , تخته کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 42 – چوب طبیعی زیبا در کنار تراس , میز ناهارخوری و نیمکت چوب طبیعی 

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب اسلب , تخته کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 43 – چوب طبیعی در میز کار ساخته شده چوب خالص 

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب اسلب , تخته کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 44 – چوب طبیعی در کابینت حمام

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب اسلب , تخته کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 45 – چوب طبیعی در دیوار اتاق خواب

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب اسلب , تخته کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 46 – دیوار پله چوبی  ساخته شده از دیوارکوب لمبه چوبی 

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب اسلب , تخته کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 47 – تزئینات یک خانه با چوب طبیعی و قدیمی , خانه سبک روستیک

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 48 – چوب طبیعی در ساخت یک کانتر آشپزخانه , قفسه های ایجاد شده از اسلب چوب طبیعی 

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب اسلب , تخته کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 49 – چوب طبیعی از نوع تنه و کنده درختان که بطور طبیعی خشک شده اند در یک سرویس بهداشتی زیبا .

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

تصویر 50 – چوب طبیعی پنل با میز

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

استفاده از چوب کهنه و سندبلاست در دکوراسیون لوکس چوبی

آشپزخانه سبک روستیک : 70 عکس و مدل دکوراسیون برای بررسی

آشپزخانه سبک روستیک : 70 عکس و مدل دکوراسیون برای بررسی

توسط فن و هنر ایران زمین :

سبک دکوراسیون روستیک بسیار خاص است، برای کسانی که دوستدار این سبک هستند , رنگ های استفاده شده مهم است . در این پست، ما درباره آشپزخانه های روستیک صحبت خواهیم کرد!
برای دستیابی به اثر روستیک ، ما باید از مواد طبیعی برای رسیدن به این سبک استفاده کنیم . متریال اصلی

چوب است که در بیشتر پروژه ها غالب است. سایر مواد مورد استفاده عبارتند از: سرامیک، کاشی و سنگ.

همچنین می توانید جنبه های محیط زیست را با قطعات و کابینت های مدرن ترکیب کنید و این محیط را متعادل تر کنید. تفاوت بین یک پروژه و دیگری میزان استفاده از این مواد است.

بهترین الهام آشپزخانه روستیک را ببینید:

آشپزخانه روستایی آمریکایی

آشپزخانه های آمریکایی برای کسانی که می توانند از آن استفاده کنند بسیار عالی است، که معمولا برای صاحب خانه ها مورد استفاده قرار می گیرد. از جزایر مرکزی برای مهمانان خود در غذا استفاده کنید.  دیگر این است که از نور طبیعی استفاده کنید، با پنجره های بزرگ یا دیوارهای شیشه ای.

تصویر 1 – آشپزخانه روستیک آمریکایی با جزئیات رنگ خاکستری.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 2 – آشپزخانه روستایی آمریکایی با کابینت از چوب تیره.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 3 – آشپزخانه روستیک: مخلوطی از مدرنیته کابینت با جزئیات در چوب طبیعی .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 4 – آشپزخانه روستایی: محیط با جزئیات روستیک از چوب طبیعی در دکوراسیون شیک.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 5 – آشپزخانه روستیک آمریکایی با کابینت های چوبی . در این طرح دیوار سفید با رنگ های قوی تر مقایسه می شود.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 6 – در این آشپزخانه روستیک، اجاق گاز دارای فضایی برای اگزوز ساخته شده از سنگ که شبیه به یک شومینه بزرگ است .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 7 – طراحی با کابینت با رنگ سبز نرم و آشپزخانه روستیک مات.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 8 – آشپزخانه با تن کرم در کابینت و کاشی.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 9 – طراحی با بوفه چوبی با چوب روستیک و جزیره مرکزی.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 10 – کابینت سفید در آشپزخانه مدرن روستیک. فقط برخی از جزئیات چوب.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 11 – کف و مبلمان با چوب در یک رنگ خاکستری.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 12 – جزیره مرکزی با پایه چوبی در آشپزخانه روستیک.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 13 – دیوار آشپزخانه روستیک، کاشی موزاییک با سایه های کابینت، قفسه و کابینت ها را ترکیب می کند.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 14 – برجسته سازی سنگ های ساختمان

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 15 – ترکیبی عالی از سنگ ها، جنگل ها و رنگ های متال رنگی مختلف برای آشپزخانه روستیک.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 16 – آشپزخانه روستیک با سقف های بلند و حضور گسترده چوب در کابینت.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 17 – آشپزخانه روستیک با روشنایی تیره تر با تأکید بر جزیره مرکزی.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 18 – طراحی آشپزخانه روستیک با جزئیات زیبا در رنگ سفید: برخی از درها از کابینت و countertop , جزیره.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 19 – سبک روستیک و مدرن با رنگ های فلزی از فولاد ضد زنگ و کف سیمان سوخته است .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 20 – آشپزخانه کوچک آشپزخانه آمریکایی سبک روستیک.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 21 – آشپزخانه بزرگ آشپزخانه آمریکایی با جزیره مرکزی بزرگ.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 22 – در این طرح آشپزخانه سبک روستیک ، ظاهر چوب و مواد قوی و قابل توجه است.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 23 – آشپزخانه روستیک با رنگ چوب تیره تر تزئین شده است.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 24 – آشپزخانه روستیک: مثال زیبا از استفاده چوب تیره در کابینت.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 25 – آشپزخانه سبک روستیک : آشپزخانه بزرگ آمریکایی با نور طبیعی.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 26 – آشپزخانه روستایی: جزیره مرکزی با نگهدارنده معلق مسی.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 27 – آشپزخانه با چوب روستیک و میز چوبی جزیره .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 28 – آشپزخانه آمریکایی روستایی با مبلمان چوبی تیره و جزئیات سبز در جزیره مرکزی.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

آشپزخانه روستایی رنگارنگ

برای کسانی که رنگ ها را دوست دارند: از لذت آشپزخانه روستایی با استفاده از اشیای تزئینی و حتی کابینت های رنگارنگ لذت ببرید. در اینجا چند نمونه است:

تصویر 29 – آشپزخانه چوبی سبک روستیک به رنگ سبز و تنه درخت با رنگ طبیعی .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 30 – آشپزخانه روستیک: رنگ اجسام تزیینی و صندلی ها باعث خنثی شدن رنگ محیط می شود.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 31 – مدرن روستیک با کابینت های رنگی غیر معمول.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 32- طراحی آشپزخانه روستیک با کابینت در رنگ سبز به عنوان برجسته.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 33 – طراحی با سقف های بلند، کابینت و پایه جزیره مرکزی در رنگ آبی روشن.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 34 – یک رویکرد متفاوت در رنگ ها: تمرکز بر رنگ آبی رنگ کابینت ها.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 35 – کنتراست بین چوب و آبی رنگ خاکستری کابینت در آشپزخانه روستیک .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

آشپزخانه سفید روستیک با سبک اسکاندیناوی
سبک اسکاندیناوی در محیط های تمیز و مینیمالیستی با رنگ سفید مشخص شده است. حتی اگر امکان استفاده از بعضی از عناصر چوب و اشیاء را برای لمس روستایی صاف فراهم آورد. زیر را بررسی کنید:

تصویر 36 – آشپزخانه سفید در سبک اسکاندیناوی با جزئیات روستایی از سقف چوبی و دیوار که به نظر می رسد مانند نقاشی در روغن است.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 37 – محیط آشپزخانه روستیک غالب با نیمکت چوبی.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 38 – آشپزخانه زیبا و روستیک مدرنیته سبک اسکاندیناوی با مبلمان چوبی روستیک و دیوار سنگی را ترکیب می کند.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 39 – ترکیبی زیبا از رنگ ها، برجسته کردن کف با رنگ سیاه و سفید .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

عکس های بیشتر از آشپزخانه های روستیک

تصویر 40 – برجسته سازی برای قفسه های چوبی و کاشی های مترو.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 41 – کنتراست بین کاشی سفید و چوب کابینت 

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 42 – چوب طبیعی سقف روستیک با رنگ زرد و تمیز.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 43 – آشپزخانه کوچک گوشه در خانه سبک کلبه.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 44 – چوب طبیعی با رنگ های قوی چوب در کنار کاشی سفید در آشپزخانه روستیک.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 45 – جزئیات کابینت های چوبی سبک روستیک .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 46 – آشپزخانه ساده و کوچک سبک روستیک .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 47 – در این پروژه، کابینت ها دارای ویژگی های بسیار زرق و برق دار با ظاهر قدیمی هستند.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 48 – آشپزخانه بزرگ روستیک با انواع مختلف چوب.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 49 – آشپزخانه روستیک  با رنگ دیوار گرم و قفسه بندی ساده .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 50 – آشپزخانه روستیک با سقف شیب دار  و چوب تیره و مات .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 51 – آشپزخانه روستایی با چوب تیره و کاشی های نقش دار 

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 52 – آشپزخانه کوچک با تیر و تیرچه 

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 53 – یکی دیگر از نمونه های زیبا آشپزخانه روستیک با چوب مات.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 54 – آشپزخانه بزرگ چوبی با نور طبیعی و کابینت های مدرن.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 55 – آشپزخانه چوبی سفید روستیک .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 56 – در این پروژه، چوب دارای زاویه های خنثی است.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 57 – جزئیات کابینت چوبی در آشپزخانه روستایی.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 58 – آشپزخانه کوچک روستیک با جزئیات در رنگ سبز.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 59 – آشپزخانه روستیک با طبقه چینی سیاه و سفید.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 60 – جزئیات با آینه و کاشی در آشپزخانه روستیک.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 61 – آشپزخانه روستیک با سنگ و چوب.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 62 – آشپزخانه با سنگ بر روی دیوار: جزئیات زیبا در بالا با گلدان حلق آویز در زنجیر.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 63 – آشپزخانه روستیک با آجر و چوب.

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 64 – استفاده از .درب های ریلی و قفسه های چوبی سبک روستیک .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 65 – آشپزخانه با دیوارهای سفید و کابینت های چوبی خود رنگ طبیعی .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 66 – آشپزخانه سبک روستیک با چوب تیره 

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 67 – آشپزخانه سبک روستیک با تیر های چوبی تیره  .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 68 – آشپزخانه با کابینت مدرن و سقف چوبی روستیک .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 69 – آشپزخانه با سقف به رنگ  سفید سبک روستیک با تیر چوبی تیره . میز آشپزخانه با پایه خراطی و درب های قاب دار ساده .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

تصویر 70 – آشپزخانه سبک روستیک با رنگ های کرم رنگ چوب خاکی رنگ و کهنه کاری شده .

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

دکوراسیون آشپزخانه چوبی سبک روستیک

ایده های 2018 آشپزخانه سبک روستیک + عکس جدید

دکوراسیون آشپزخانه سبک روستیک

سبک روستیک یکی از پرطرفدارترین و محبوب دوستداران طبیعت است، علاوه بر آن طرفداران سبک مدرن یا کلاسیک نیز وقتی در فضای تزئین شده به سبک روستیک قرار می‌گیرند، تحت تاثیر انرژی و زیبایی این سبک فوق‌العاده قرار می‌گیرند.

همه ما به دنبال آرامش و احساس خوب هستیم، اما زندگی شهری و مدرن جایی برای بودن و زندگی در طبیعت را نگذاشته است. هر جایی که نگاه می‌کنید در حال ساخت و ساز است، نخاله های ساختمانی، داربست های فلزی، آلودگی و زباله باعث ایجاد خستگی و حال بد در انسان می‌شود، به همین خاطر هر چیز کوچکی که یادآور طبیعت باشد می‌تواند حال خوب را به ما هدیه دهد.

در این مجموعه هدف ما انتخاب تصاویری از جدیدترینهای سبک روستیک با تمرکز بر روی استفاده‌ از چوب طبیعی میباشد.

از صفحه چوب های طبیعی گروه فن و هنر دیدن فرمایید.

گالری تصاویر آشپزخانه تمام چوب

کابینت آشپزخانه تمام چوب کاج روسی

کابینت آشپزخانه تمام چوب کاج روسی

سبک دوست داشتنی روستیک سرشار از احساس خوب طبیعت.

سبک طبیعت گرای روستیک، سبکی صمیمی و دوست با ذات انسان، سازگار با محیط زیست.

آشپزخانه سبک روستیک چوبی

آشپزخانه سبک روستیک چوبی

در سبک روستیک از چوب های قوی و پروفيل های نتراشیده و حتی تنه درختان، منسوجات طبیعی، و یراق آلات دست ساز

کابینت آشپزخانه تمام چوب کاج روسی

کابینت آشپزخانه تمام چوب کاج روسی

یک گرما و جذابیت خاص در آشپزخانه روستیک وجود دارد.

کابینت آشپزخانه تمام چوب کاج روسی

کابینت آشپزخانه تمام چوب کاج روسی

سبک روستیک در معماری و دکوراسیون ویلایی یک آشپزخانه سنتی

سبک روستیک در معماری و دکوراسیون ویلایی یک آشپزخانه سنتی

آشپزخانه سبک روستیک چوبی

آشپزخانه سبک روستیک چوبی. سبک روستیک در معماری و دکوراسیون ویلایی یک آشپزخانه سنتی

سبک روستیک در معماری و دکوراسیون ویلایی یک آشپزخانه سنتی

کفپوش آجر قزاقی، درب کابینت چوب گردو کهنه کاری شده

سبک روستیک در معماری و دکوراسیون ویلایی یک آشپزخانه سنتی

سبک روستیک در معماری و دکوراسیون ویلایی یک آشپزخانه سنتی

سبک روستیک در معماری و دکوراسیون ویلایی یک آشپزخانه سنتی

سبک روستیک در معماری و دکوراسیون ویلایی یک آشپزخانه سنتی

آشپزخانه سبک روستیک چوبی

آشپزخانه سبک روستیک چوبی

سبک روستیک با الهام از طبیعت و بدون دستکاری مصالح انرژی و آرامش را به ارمغان می آورد، سادگی در دیوارها و استفاده از مصالح قابل بازیافت یکی دیگر از نشانه های این سبک است.

آشپزخانه قرن 19

آشپزخانه ای با وسایل مس و لامپ های نفتی

سبک روستیک در دکوراسیون

سبک روستیک در دکوراسیون

درود بر شما

سبک روستیک در دکوراسیون

میز چوبی سبک روستیک

میز چوبی سبک روستیک

سبک روستیک در دکوراسیون , سبک معماری روستیک

رنگ روستیک : رنگ های خاکی , پتینه و استر ها با هدف اینکه متریال را از اصالت خود دور نکنند و یا یک متریال بی هویت را به شکلی مانند سنگ چوب ویا بافت کهنه پارچه بنمایاند را رنگ روستیک می گویند . در اصل هدف از سبک روستیک برگشت انسان به اغوش طبیعت است .

مبل روستیک و مبلمان روستیک : اکثر مبلمان روستیک بصورت تمام چوب و با نقوش برجسته و گاهی کهنه کاری شده ساخته می شود .

میز کنسول و کنارتختی چوبی سبک روستیک

میز کنسول و کنارتختی چوبی سبک روستیک

تصاویر دکوراسیون روستیک با طراحی های زیبا و شیک در خانه های امروزی و معرفی انواع طرح های سبک روستیک در دکوراسیونمنازل مدرن را در ادامه مشاهده خواهید کرد.

دکوراسیون داخلی به سبک روستیک

 

20 مدل آشپزخانه سبک روستیک با استفاده از آجر و تنه درخت

20 مدل آشپزخانه سبک روستیک با استفاده از آجر و تنه درخت

20 مدل آشپزخانه سبک روستیک با استفاده از آجر و تنه درخت

گالری تصاویر از دکوراسیون آشپزخانه چوب طبیعی

آجر سنتی٬ سبک روستیک٬ دکوراسیون آشپزخانه 2017٬

ایده های زیبا برای کابینت آشپزخانه چوبی 

ایده های زیبا برای کابینت آشپزخانه چوبی 

ایده های زیبا برای کابینت آشپزخانه چوبی

درود بر شما

در این بخش زیباترین ایده ها از سراسر جهان گردآوری شده و می‌توانید سفارش ساخت آنهارا به ما بدهید.

دکوراسیون تمام چوب آشپزخانه، سبک روستیک

دکوراسیون تمام چوب آشپزخانه، سبک روستیک

ایده های زیبا برای کابینت آشپزخانه چوبی , کابینت چوبی سفید , قیمت کابینت چوبی آشپزخانه , کابینت طرح چوب سفید , کابینت چوبی کلاسیک , کابینت چوبی مدرن , کابینت تمام چوب , کابینت سفید و رنگ چوب , قیمت کابینت با چوب بلوط

دکوراسیون تمام چوب آشپزخانه، سبک روستیک

دکوراسیون تمام چوب آشپزخانه، سبک روستیک