دیالوگ های ماندگار ، جیم چهارموش

‏‏جان برکف‏: – طریقت سامورایی بر مرگ استوار است. آن گاه که باید بین مرگ و زندگی یکی را انتخاب کنی، بی درنگ مرگ را برگزین. آن که می گوید “مردن بدون رسیدن به هدف، بیهوده مردن است”، او به حقیقت تاجر است. جیم جارموش جیم جارموش جیم جارموش جیم جارموش جیم...
عکس نوشته های بهروز وثوقی

عکس نوشته های بهروز وثوقی

گلچین عکسهای بهروز وثوقی بهروز وثوقی بهروز وثوقی بهروز وثوقی بهروز وثوقی بهروز وثوقی بهروز وثوقی بهروز وثوقی گلچین عکسهای بهروز وثوقی بهروز وثوقی,بیوگرافی بهروز وثوقی,زندگینامه بهروز وثوقی,زندگی نامه بهروز وثوقی… عکس جالب ناصر ملک مطیعی و بهروز وثوقی,عکس بازیگران...
قهرمان کیست  ؟ دیالوگ فیلمی که در نیویورک ساخته شد

قهرمان کیست ؟ دیالوگ فیلمی که در نیویورک ساخته شد

شیطان هلز کیچن دیالوگ اخرین قسمت از سیزن 2 سریال Daredevil دیالوگ اخرین قسمت از سیزن 2 سریال Daredevil دیالوگ اخرین قسمت از سیزن 2 سریال Daredevil دیالوگ اخرین قسمت از سیزن 2 سریال Daredevil دیالوگ اخرین قسمت از سیزن 2 سریال Daredevil دیالوگ اخرین قسمت از سیزن 2...
WhatsApp us