Zaha Hadid یک آشپز قابل تنظیم را برای Boffi با نام تجاری ایتالیایی طراحی کرده

Zaha Hadid یک آشپز خانه  قابل تنظیم را برای Boffi با نام تجاری ایتالیایی طراحی کرده   زاها حدید٬ زاها حدید٬ زاها حدید٬ زاها...
زاها الحدیدی  با معماری و خلق جلوه های زیبا در دکوراسیون

زاها الحدیدی با معماری و خلق جلوه های زیبا در دکوراسیون

زاها حدید   دكوراسیون و معماری داخلی٬ معماران بزرگ جهان٬ عکس امروز گوگل در ستایش زاها حدید معماری که دنیای ما را زیباتر کرد و رفت. ساختمان مرکز حیدر علی اف در باکو یکی از شاهکارهای اوست. معماری زها حدید را می‌توان تلاش برای ایجاد پلی میان مدرنیسم متقدم و عصر...
WhatsApp us