دکوراسیون منزل ایرانی از گذشته تا امروز

دکوراسیون منزل ایرانی

معماری ایرانی و به دنبال آن طراحی فضای داخلی خانه های ایرانی از دیر باز بر اصول متفاوت و منحصر به سبک های خاص طراحی خانه در کشور ما استواربوده است، توجه به اقلیم و بومی بودن طراحی و همچنین قرار گرفتن انسان به عنوان مرکز توجه در طراحی فضا از شاخص های مهم معماری ایرانی بوده است. اگر بخواهیم شاخص های طراحی معماری گذشته ی ایران را در نظر بگیریم در سبک های معماری اسلامی و رعایت اصول طراحی اسلامی، معماران ایرانی در رعایت این اصول و بهره گیری از آن ها پیشتاز بوده اند.

در طراحی داخلی فضا های مسکونی ایران قدیم، استفاده از حوضچه های کوچک یا آبنما های تزیینی در فضای داخلی، ساخت رواق و ایوان ، به کار گیری شیشه های رنگی و استفاده از انعکاس نور رنگی برای ایجاد فضایی روح بخش، استفاده از فرش، گلیم و تابلو فرش های ایرانی و همچنین سفالینه ها و ظروف با طرح های متناسب با هر دوره ی تاریخی، از شاخصه های اصلی طراحی فضا بوده است. امروزه معماری و طراحی داخلی فضا های ایرانی شکلی متفاوت و مجزا از فرهنگ و گذشته ی سبک های ایرانی گرفته است و قالبی به اصطلاح امروزی و صرفه جویانه از جهت بهره گیری از فضا های کوچک را پذیرفته. شاید بتوان عناصر و شاخص های به جای مانده از طرح های قدیمی ایرانی را به فرش ها و تابلو فرش های موجود در دکوراسیون خانه ها و یا ترمه های تزیینی محدود کرد.

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

دکوراسیون منزل ایرانی

http://decoboom.ir

WhatsApp us